Rizikové životní pojištění dětí.  🧐 

Oblast pojištění se zdá relativně jednoduchá, ale opak je pravdou. Pokud k oblasti pojištění přistupuje poradce jako k jednoduché, pak výsledek jeho práce jde skutečně znát. Nejde o to nějak rizikové životní pojištění udělat… Zásadní je, aby rizikové životní pojištění fungovalo v situacích, které chceme a potřebujeme. Nicméně pojďme k tématu pojištění dětí.

Přání a očekávání od rizikového pojištění pro děti.

Prvním a zásadním bodem je určení co by rizikové životní pojištění dětí mělo obsahovat. Můžeme se řídit komplexním pojištěním rizik. Nicméně tohle je však náročné na měsíční pojistné. Nebo se můžeme zaměřit na pojištění jednotlivých rizik na kterých nám záleží a jsou pro nás důležitá. Rozhodně vždy nemyslete pouze na rizika tzv. bolestného. Zaměřte se také na pojištění vážných rizik jako je invalidita, vážná onemocnění apod.

Cena je důležitá, ale chceme dělat kompromisy?

Základní otázkou klientů je při sjednávání rizikového životního pojištění cena. Klient již přichází s tím, že má vyhrazenou částku, kterou za pojištění chce zaplatit a tečka. Osobně zastáváme názor, aby pojistka není zbytečně drahá a rizika nejsou skutečně bezvýznamně nadhodnocena. To je také důvod, proč si každé riziko zaslouží svůj čas při jednání. 

Je lepší sjednat zvlášť pojistku na dítě, nebo dítko přidat k dospělému?

Souběh pojištění nám určitě vygeneruje větší slevu. Nicméně si musíme uvědomit, že každá pojišťovna má jiné výhody. První pojišťovna má nejlepší produkt na trhu, který umí pojistit dítě. Druhá pojišťovna má nejlepší produkt na trhu, který pojistí dospělého. Tím chceme říct, že při souběhu pak může jít zaměření na správnost pojištění stranou a uděláte určitý kompromis.

Jaká rizika by dětská pojistka měla obsahovat?

Zejména se jedno o riziko invalidit, vážných onemocnění, trvalých následků. Vedlejšími riziky jsou léčení úrazu, hospitalizace, bolestné a nejrůznější asistenční služby.

Raději nám zavolejte.

Pokud chcete v oblasti finančních produktů a financí odborně poradit, pak nám zavolejte 😉 

Finance Morava

Nejlepší finanční poradenství v Olomouci, Ostravě, Brně a celé ČR!