Kdo je u hypotéky spolužadatel?

Hypoteční spolužadatel je člověk, který má na hypotéce stejný zájem jako Vy. Mnohdy je spolužadatel důležitou podmínkou a jindy zase Vaši dobrovolnou a chtěnou volbou. Jaká je skutečná role spolužadatele pokud je podmínkou? Jaké je postavení spolužadatele v úvěrovém vztahu? V tomto článku se dočtete všechny potřebné informace.

Kdo je spolužadatel u hypotéky?

Spolužadatelem ja jakákoliv osoba nejčastěji však v určitém vztahu k hlavnímu žadateli. Například se může jednat o partnera/partnerku, či manžela/manželku. Mnohdy se však jedná o rodiče, sourozence a v neposlední a skutečně v minimech případů kamarády, kteří budou v dotčené nemovitosti bydlet také.

Jaká je role spolužadatele v úvěru?

Pokud se jedná o požadavek financující banky, tak role spolužadatele jsou dvě. První z nich je určité zmírnění rizika poskytnutí hypotečního úvěru. Zkrátka, když budou v úvěrovém závazku dva lidé, tak je pravděpodobnost nesplácení mnohem nižší, než je tomu při jednom žadateli. Zpravidla se požadavek na spolužadatele klade tehdy, když schvalovatel v bance hypotéku nemá zájem schválit.

Druhým požadavkem může být situace, kdy Vaše bonita není pro Vámi požadovanou výši hypotečního úvěru dostatečná. Tehdy je na místě spolužadatel, který nám bonitu zvedne a tím pádem na požadovanou hypotéku snáze dosáhneme. 

Jaké je postavení spolužadatele v hypotéce?

Musíme si uvědomit, že postavení nebo role spolužadatele je totožná jako u hlavního žadatele o hypoteční úvěr. Tudíž jste ve vztahu 50:50 a za závazek resp. hypoteční úvěr odpovídáte stejně a nerozdílně.

Pokud chcete s danou problematikou poradit, pak nám neváhejte zavolat nebo napsat.

Finance Morava