Kontokorentní úvěr a povolené přečerpání.

Mezi základní podnikatelské úvěry se řadí kontokorentní úvěr a povolené přečerpání. Svým způsobem jde o dva totožné bankovní produkty nesoucí odlišný název. Jedná se o úvěr, který je poskytován krátkodobě na úhradu potřebných nákladových položek např. zásob, pohledávek, apod.

Výhody kontokorentu?

Zásadní výhodou je neustálá platební schopnost, kdy se např. v úhradách inkas, trvalých příkazů apod. vše provádí neustále z Vašeho bankovního podnikatelského účtu. Důvod je ten, že kontokoretní úvěr a povolené přečerpání je nastaveno právě na podnikatelském účtu. 

Nevýhody kontokorentního úvěru?

Finanční prostředky jsou neustále k dispozici na podnikatelském účtu, což mnohé inklinuje k jejich využití. Pokud finanční prostředky nepoužíváte, pak neplatíte žádné úroky, ale často je s tímto nástrojem spojen měsíční poplatek. Jakmile se prostředky použijí, tak se účtuje úrok za jejich využití.

Podmínky získání tohoto druhu podnikatelského úvěru?

Pro nižší úvěrové limity se mnohdy nemusí dokládat žádné příjmové doklady. Stejně tak, pokud již máte v bance určitou dobu vedený podnikatelský účet na kterém tvoříte platební styk. Jestliže potřebujete nastavit povolené přečerpání ve vyšších částkách, pak se zpravidla dokládají daňová přiznání a doklad o zaplacení daně.

Pokud chcete s výběrem banky a tohoto druhu podnikatelského úvěru poradit, pak nám zavolejte. 

Finance Morava