Na kolik pojistit invaliditu?

Je zřejmé, že výše invalidních důchodů od státu pro kompenzaci rozdílu příjmů nedostačují. Z tohoto důvodu je nutné si připojistit invaliditu tak, aby se v součtu invalidního důchodu a vyplaceného pojistného částka rovnala Vašim průměrným příjmům. Musíme se zamyslet nad tím, že pokud by nastala taková situace, tak po jakou dobu bychom chtěli kompenzaci mít zajištěnou. Nikdy však nezapomínejme na počáteční zvýšené náklady spojené s novým aktuálním stavem. Samozřejmě musíme také zohlednit snížené výdaje. Více informací o pojetí rizikové životní pojistky jsou zde.

Jak stanovit pojistnou částku invalidity?

Na stanovení pojistné částky je vhodné se koukat z pohledu potřeb a životní situace konkrétního člověka. Suma by se rozhodně měla skládat ze tří směrů. Prvním směrem je požadavek na částečnou, či celkovou úhradu dluhů. Dále na zajištění potřeb Vašich dětí, a to ideálně do dospělosti. V neposlední řadě se zamyslet nad doplněním chybějící finanční rezervy pro nezbytné výdaje. 

Pojištění invalidity je pouze jedno, nebo více?

U pojištění invalidity se rozlišují její tři stupně a tyto stupně si jednotlivě pojišťujete a nastavujete pojistné limity. Některé pojišťovny mají výhodnější spojení dvou invalidit v rámci balíkového řešení. Je nutno zmínit, že každá pojišťovna vyhodnocuje jednotlivá rizika podle svých propočtů. To je taky důvod, proč se v jednotlivých pojišťovnách liší pojistné/cena. 

Závěrem.

Při sjednávání pojištění vždy důkladně přemýšlejte nad pojistnou částkou, jelikož výše pojistné částky je přímo úměrná ceně pojištění. Vybírejte pojistná rizika dle Vašich individuálních potřeb, nebo si nechejte poradit a zavolejte nám.

Finance Morava