Je deaktivace úvěrového ukazatele DSTI důvod k oslavě?

Ukazatel DSTI je procentní vyjádření podílů splátkového zatížení žadatele o úvěr k jeho čistým příjmům. Od 4/2022 banky striktně dodržují pravidlo, že měsíční splátky žadatele mohou činit maximálně 45%, jeho čistých příjmů. Pro žadatele mladších 36 let to mohlo být až 50%. 

Aktuálně je tento ukazatel deaktivován, a to především k mírné pomoci hypotečnímu trhu.

Splátkové zatížení je na zvážení každého klienta, ale samozřejmě je na bedrech poskytovatele úvěru, aby vyhodnotil bonitu klienta a nedošlo k jeho předlužení.

Pár myšlenek:

– jelikož bankám ukládá zákon povinnost řádně vyhodnotit bonitu každého žadatele, tak deaktivace ukazatele DSTI rozhodně neznamená neuvážlivé rozvolnění úvěrového trhu. 

– podle mého pohledu se bude v bankách i nadále DTSI dodržovat, ale malinko volněji.

– díky deaktivaci DSTI již nebude docházet k zamítání žádostí o úvěr v situacích, kdy např. bylo výsledné DSTI 47,5% (samozřejmě i na toto bylo mnohdy možné zajistit metodickou výjimku).

Můj pohled a doporučení, které povídám všem klientům je: 

„Přemýšlejte nad tím, že polovina Vámi vydělaných peněz, bude sloužit ke splácení hypotéky, jak významně se změní Váš životní standard?“

Vždy jde o otázku k zamyšlení, jelikož bych byl nerad, když by můj klient musel rozlišovat svůj život – na život „s hypotékou“ a život „před hypotékou„.

V případě potřeby zavolejte, nebo napište.

Aleš K.