Co je rizikové životní pojištění?

Již z názvu je zřejmé, že se jedná o druh životního pojištění, které se zřizuje pro osobní riziková pojistná plnění. Naše oblíbené co kdyby, kdyby. Rizikovka Vám z pohledu pojištění rizik poskytuje zabezpečení finančními prostředky pro Vaši rodinu a Vaše blízké. Nemusí se však vždy jednat o krytí tzv. fatálních rizik jako je např. smrt či trvalá invalidita.

Jak probíhá pojistné plnění?

Pokud nastane pojistná událost, která kryje Vámi pojištěné riziko, pak pojišťovna vyplácí pojistné plnění v penězích. Výše pojistného plnění je závislá na výši pojistné částky, a také na pojistných podmínkách. Je zřejmé, že při plnění fatálních rizik jako je např. smrt, bude pojišťovna vyplácet plnění ve sjednané výši (pojistné částce). Oproti tomu u trvalých následků se každé tělesné poškození plní dle výpočtu, který je právě uveden v pojistných podmínkách. 

Na jak dlouho lze rizikové pojištění sjednat?

Pokud se bavíme o standardním rizikovém životní pojištění, pak se takové sjednává do doby důchodového věku. Samozřejmě je možné pojištění sjednat na dobu kratší. Ptáte se proč? Čím starší člověk je, tak se celá riziková pojistka výrazně zdražuje. Zároveň můžete nově „skočit“ do výluk z některých pojistných rizik. To je faktický důvod, proč se musí riziková pojistka zpracovat velice důkladně tak, aby se již v budoucnu zásadně nemusela měnit či dokonce rušit a zakládat znovu. 

Závěrem.

Při sjednávání rizikového životního pojištění je důležité pečlivě zvážit každé riziko tak, aby odpovídalo individuálním potřebám každého jednoho klienta. Sjednání pojistky doporučujeme nedělat „na počkání“, ale v klidu probírat toto pojištění na několika schůzkách.

Při sjednání nám zavolejte, nebo napište.

Finance Morava

2 komentáře

Komentáře jsou uzavřené.