Dluhopisové fondy – obecně 

Dluhopisový fond je investiční fond, který je zaměřen na investice v dluhopisech. Dluhopisy jsou cenné papíry, při jejichž koupi si investor půjčuje peníze emitentovi, který se zavazuje vrátit mu půjčenou částku včetně úroků.

Mezi hlavní výhody investice do dluhopisového fondu patří:

Stabilita výnosů – Dluhopisy jsou považovány za stabilní investici. Díky předem stanoveným úrokovým sazbám mají investoři jistotu výnosů a mohou si relativně přesně odhadnout vývoj svého portfolia.

Diverzifikace rizika – Investice do dluhopisového fondu umožňuje rozložit riziko mezi více dluhopisů. To snižuje riziko ztráty v případě, že by jeden emitent selhal.

• Možnost investice do dluhopisů s různou splatností – Dluhopisový fond nabízí možnost investovat do dluhopisů s různými splatnostmi. To umožňuje investorům pružně reagovat na aktuální tržní podmínky a využít příležitosti k růstu kapitálu.

Mezi rizika spojená s investicí do dluhopisového fondu patří:

Riziko klesajících úrokových sazeb – Pokud by došlo k poklesu úrokových sazeb, mohou být výnosy z dluhopisů nižší. To může mít dopad na výši dividend, které dluhopisový fond vyplácí.

Riziko kreditního selhání emitenta – Pokud emitent není schopen splatit dluh, může dojít k prodlení s úhradou splátek nebo i ke ztrátě celého vkladu. Proto je důležité pečlivě vybírat dluhopisy a sledovat kreditní rating emitenta.

Změny tržních sazeb – Pohyby na finančních trzích mohou mít vliv na hodnotu dluhopisů a tudíž i na výnosnost dluhopisového fondu.

Inflační riziko – Pokud je inflace vyšší než výnos z dluhopisů, tak investice tuto ztrátu nevykompenzuje.

Při investování vždycky myslete na tohle!

Musíme si uvědomit, že investice do dluhopisového fondu není bezriziková. Je třeba zvážit všechna rizika a pečlivě vybírat dluhopisy, do kterých se chcete investovat.

Zavolejte, nebo napište.

Finance Morava