Kdy je nutné bance dokládat příjmy?

Žádost o úvěr je standardně spojena s dokládáním příjmů. Některé banky však za určitých podmínek příjmy doložit nepotřebují, jiné naopak ano. Pojďme si vysvětlit, jak to v praxi funguje a proč je nutné bance příjmy dokládat.  

Nejdříve si vysvětlíme, proč se musí příjmy při úvěrových žádostech dokládat. Každá banka jako financující instituce je povinna všem žadatelům o úvěr vyhodnotit jejich bonitu. Bonita znamená, zda si klient reálně může na základě výše jeho měsíčního výdělku úvěr dovolit. Lépe řečeno, zda má dostatečné měsíční zdroje ke splácení

Kdy je nutné dokládat příjmy?

Způsoby dokládání příjmů se liší. Pokud jste zaměstnanec, požádáte svého zaměstnavatele, aby vám vyplnil formulář – potvrzení o výši měsíčního příjmu, kde bude uveden průměr příjmu za 3 a 12 po sobě jdoucích měsíců. Vedle potvrzení o příjmu banky vyžadují doložit výpisy z běžného účtu za 3 poslední měsíce.

Jak dokládají příjmy OSVČ?

Pokud jste OSVČ, dokládáte daňové přiznání za poslední zdaňovací období. V některých situacích je nutné doložit daňová přiznání za poslední dvě zdaňovací období. Vedle daňových přiznání se stejně jako u zaměstnanců dokládají výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce. Jde to i bez doložení?

Ptáte se, zda je nějaká možnost, kdy se příjmy dokládat nemusí? 

Když vlastníte běžný účet u banky, kde poukazujete své měsíční příjmy, a to jak ze zaměstnání, nebo i z podnikatelské činnosti, bude vás vaše banka znát. Lépe řečeno je v detailu o vašich příjmech vašich výdajích. Banka má přehled o všech transakcích, které na účtu probíhají. Díky této znalosti vám vaše banka nabídne předschválené limity k jednotlivým úvěrovým produktům.

U předschválených limitů není nutné dokládat příjmy.

Předschválený limit znamená, že váš příjem nedokládáte, ale pouze jej prohlásíte a úvěrující banka ho už dále nijak neověřuje. Abychom to shrnuli, pokud máte běžný účet, tak s největší pravděpodobností budete mít i předschválené limity a příjmy tedy nedokládáte. 

Některé banky jsou schopny poskytnout úvěrový produkt bez dokládání příjmu i za předpokladu, že u nich běžný účet ani žádný jiný produkt nevyužíváte.

Zavolejte nám, nejlepší řešení pro vás máme!

Finance Morava!