Jak pojistit domácnost?

Pojištění domácnosti nás nestojí moc peněz, ale můžeme jich dost získat! Především v čistě náhodné a nepředpověditelné situaci, kterou nikdo z nás nechce zažít. 

Pokud si říkáte, že je pojištění drahou záležitostí, kterou si nemůžete dovolit, pak zde uvedu příklad. Pojistné u pojištění domácnosti bude ročně ve výši např. 2.000 Kč, vaše domácnost má aktuálně hodnotu 1.000.000 Kč, následně dojde k fatální škodě, kdy budete nuceni zajistit kompletní nákup vybavení, a to včetně pořízení vašeho oblečení…

Pojistná smlouva s ročním pojistným ve výši 2.000 Kč vám zaplatí vybavení domácnosti v hodnotě 1.000.000 Kč.

Co je pojištěno v rámci pojištění domácnosti?

Za domácnost se považuje zejména nábytek, knihy, oblečení, sportovní potřeby. Dále dětské hračky, volně stojící spotřebiče. Také zahradní technika, veškerá elektronika, a v neposlední řadě příslušenství k autu.

Jaká rizika jsou v základním pojištění domácnosti?

Zde vyjmenuji několik základních rizik, samozřejmě se může lišit pojišťovna od pojišťovny a jimi stanovená tzv. základní rizika. Mezi tato rizika patří požár, výbuch, úder blesku, krádež, loupež. Dále pád letadla, vichřice, krupobití, zemětřesení. Také pád stromu a stožáru, tíha sněhu, vodovodní škody, mráz, kouř, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, náraz vozidla apod.

Jaké je naše doporučení u pojištění domácnosti?

Základní doporučení je mít svou domácnost pojištěnou. Dále mít pojištění nejen na dostatečné krytí rizik, ale také jednotlivých pojistných částek. V souběhu s pojištěním domácnosti doporučujeme pojistit nemovitost, také pojistit odpovědnost, jelikož díky tomuto získáte větší slevu na pojistném!

V případě potřeby pojištění domácnosti nám zavolejte.

Finance Morava