Penzijní fondy prodělaly!?

Máme začátek roku 2023, takže lze očekávat výsledky jednotlivých finančních institucí a také informace o dosažených výkonnostech jejich produktů. Informace o dosažených ziscích se na první pohled mohou zdát jako zbytečná a pro některé i pohoršující. Nicméně k tomuto je nutno říct, že informace o výsledku hospodaření je zásadní, jelikož hovoří o „zdraví“ firmy. Vedle tohoto je především pro každého klienta důležité, jak si vedl jejich konkrétní produkt. V tomto článku vyjádříme názor k penzijním fondům, které za rok 2022 prodělaly, jak píší novinky.cz

Co pro klienta znamená, že v r. 2022 penzijní fondy prodělaly?

Nejprve je nutné říct co je měřítkem prodělání? Pokud se koukneme na dosažený zisk v posledním roce a námi zvolenou spořící strategii, pak ano, některý produkt může vykazovat záporné zhodnocení, jiný zase kladné. Musíme zde upozornit, že je penzijní fond dlouhodobým produktem a není zásadní jak dopadl poslední rok. Vždy je však k zamyšlení, jestli je zrovna váš penzijní fond a zvolená strategii ta správná, aby v době, kdy budete penzijní fond rušit k vlastní spotřebě, měl potřebné a očekávané zhodnocení. 

Transformovaný penzijní fond.

V transformovaném penzijní fondu jsou uloženy peníze střadatelů, kteří si své spoření založili do konce roku 2012. Do fondu již nelze vstupovat. Cílem fondu je konzervativní způsob spoření se stabilním zhodnocením a zárukou návratnosti vložených prostředků. Hlavní výhodou transformovaného fondu byla záruka nezáporného zhodnocení vložených prostředků. Nicméně tato záruka je vykoupena omezenou možností dosažení zhodnocení. Za loňský rok, bude zhodnocení rozhodně zajímavé ve srovnání s předchozími lety.

Účastnické fondy penzijka.

V účastnických fondech, které jsou zde od roku 2013 si můžete vybrat investiční strategii vašeho penzijního plánu. Investiční strategie se zpravidla vybírá podle vyhodnocení investičního dotazníku, nicméně zásadním měřítkem k výběru fondu, je vstupní věk střadatele.

Zde se dostáváme k otázce prodělku penzijních fondů v loňském roce, jelikož opravdu u některých strategii je za loňský rok záporné zhodnocení a u jiných kladné. Také musíme upozornit, že to rozhodně není stejné u všech penzijních společností, jelikož dlouhodobě nejvýkonnějším a nejzajímavějším penzijním fondem je od společnost Conseq. 

Lze porovnávat zisk penzijních společností s inflací?

Musíme si uvědomit, že inflace, která nás provází a nově provázela rokem 2022, je skutečně inflací mimořádnou, tudíž srovnání výnosu s inflací v tomto roce je zcela nerelevantní. Zároveň je nutné zmínit, že žádný finanční produkt na trhu neumí aktuální inflaci porazit!

Pokud si nejste jistí vašim penzijním spořením, chcete se na něj v detailu kouknout, tak nám zavolejte.

Finance Morava