Potíže se splácením

V našich životech může nastat situace, kdy nejsme schopni dočasně, či dlouhodobě plnit své závazky. Můžeme mít potíže se splácením, které vyplývají z úvěrové smlouvy. Jak situaci nejlépe řešit, čemu předejít a proč, se dočtete v tomto článku. Rozebereme jednotlivé kroky, při vznikajících či vzniklých potížích se splácením.

První krok při potížích se splácením.

Absolutně zásadní, je co nejdříve o situaci obeznámit věřitele. Domluvit se na možnostech splácení resp. přípravě na situaci, že v nadcházející době nebude řádně a včas splácení plněno. Pokud se jedná o krátkodobý výpadek měsíčních splátek, tak je zpravidla věřitel ochoten a schopen zajistit odložení těchto splátek. Ano čtete správně, jde o odložení ne o odpuštění, tudíž se prodlouží váš splátkový kalendář. Pokud krátkodobé odložení splátek nestačí, pak je nutné se dohodnout na dlouhodobějším odkladu. Případně nastavit zcela nový splátkový kalendář, tato situace se též nazývá restrukturalizace.

Druhý krok

Po analýze vaši konkrétní situaci, je samozřejmě možné ještě před samotným přepočtem, či odložením splátek se rozhodnout pro změnu v termínu splácení. Konsolidaci půjček, případně o pouhé snížení měsíční splátky. Nabízí se také možnost zrealizovat prodej nemovité věci, jakožto objektu úvěru, díky kterému se provede předčasné splacení daného dluhu a rozdíl vám zbude.

Co nastane pokud nekomunikuji s bankou a má potíže se splácením?

Pokud nebudete aktivně komunikovat s bankou o své situaci a přestanete splátek, pak celý případ spadá do vymáhacího procesu. Nejprve vám přijde upozorňující SMS ve které vás banka vyzývá k zaplacení, následně další a další SMS, až vám také přijde upozornění o neprovedení splátky. Pokud dlužíte déle než 30 dnů, pak jste zapsáni do bankovního a nebankovního registru dlužníků. Pokud zaplatíte vše do 90 dnů, pak odcházíte pouze se zaplacenými úroky z nesplacené jistiny, navíc a zároveň s negativním záznamem v registrech.

Co nastane, pokud nezaplatím v rámci 90 dnů?

Jestliže i přes několik výzev a komunikaci k zaplacení nezaplatíte váš dluh, pak vám jej banka tzv. zesplatní, což jednoduše znamená, že celý dluh bude okamžitě požadován zaplatit v plné výši z vašeho bankovního účtu. Pokud dluh neuhradíte, pak může dojít, až k prodeji pohledávky vymáhacím společnostem.

Závěrem k potížím se splácením

Přejeme, aby potížím ve splácení co nejvíce předcházel každý, skutečně každý. Zároveň pokud problém nastane, musíte velmi rychle a aktivně komunikovat s vaši bankou a najít řešení z problému.

V případě potřeby nám zavolejte.

Finance Morava

potíže se splácením