Autopojištění

Pojmy v autopojištění. V tomto článku se zabýváme obecnými pojmy vztahující se k autopojištění, jako je povinné ručení, havarijní pojištění, bonus, malus nebo kasko pojištění.

Co je to povinné ručení u autopojištění?

Povinné ručení je rovněž označováno jako zákonné pojištění vozidla nebo se můžete setkat s pojmem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Jedná se o pojištění, které pokrývá náhradu újmy na zdraví, životě a majetku třetích osob včetně ušlého zisku, to znamená, když svým vozem způsobíte škodu někomu jinému. Výše pojistného plnění se u pojišťoven pohybuje od nižších limitů ve výši 35 miliónů až po limity vysoké 300 miliónů korun, a tato výše pojistného plnění se sjednává v pojistné smlouvě. Toto pojištění musí být sjednáno pro každé vozidlo v České republice. Ať již si koupíte nový či ojetý vůz v ČR nebo auto máte dovezené ze zahraničí, před registrací vozidla přivezeného ze zahraničí nebo při přepisu vozidla musíte mít sjednané povinné ručení. Bez povinného ručení auto na svou osobu nepřihlásíte, nepřepíšete.

Co je to bonus a malus?

Bonus můžeme označit jako slevu na pojistném, která vám zajišťuje nižší cenu autopojištění a může dosáhnout až 50 % – 60 %. Pokud máte vozidlo pojištěné na své rodné číslo nebo IČ firmy a jezdíte bez nehod, tak všechny pojišťovny díky centrální databázi České kanceláře pojistitelů tuto informaci mají k dispozici. Čím déle jezdíte, tím vyšší slevu získáte. Nejvyšší bonusy získáte za 120 bezeškodných měsíců, což je maximální počet, který se zohledňuje při posuzování bonusu. V praxi to znamená, že jezdíte bez nehod 10 a více let. Každá pojišťovna má nastavené odlišné podmínky v zohledňování bezeškodných měsíců, které promítá do výše bonusů neboli slev na pojistném. Další důležitou věcí je, že při změně pojišťovny o své bonusy nepřicházíte. A co označuje termín malus? Malus je pak opak bonusu. Výše malusu závisí na počtu a charakteru zaviněných nehod a krátí nám nasbírané bonusy, jelikož se od bonusu odečítá.

Co kryje havarijní pojištění u autopojištění?

Havarijní pojištění je pojištění, na které se nevztahuje povinné ručení a jedná se o pojištění dobrovolné. Zahrnuje ochranu při poškození vozidla v důsledku dopravní nehody, krádeže vozidla, vandalismu nebo živelných událostí, jako je povodeň, krupobití, vichřice, pád stromu, úder blesku. U některých pojišťoven lze havarijní pojištění sjednat pro libovolnou kombinaci výše uvedených rizik, některé pojišťovny nabízí konkrétní balíčky zahrnující určitá rizika.

Pojištěné riziko dopravní nehody neboli havárie kryje také případy, kdy vás na parkovišti nabourá jiný vůz a vy po vyšetřování nezjistíte viníka. Potom pojistné plnění je hrazeno z vašeho sjednaného havarijního pojištění. Pokud toto pojištění sjednáno nemáte, opravu nabouraného vozidla hradíte z vlastní kapsy. A to v některých případech nechcete. Každý by si před sjednáním autopojištění měl vyhodnotit, zda si pojistí v rámci pojistné smlouvy rovněž riziko dopravní nehody.

My klientům doporučujeme komplexní pojištění vozidla, včetně havarijního pojištění. Někteří naši klienti se nikdy nesetkali se situacemi, kdy jim kroupy poničili vůz nebo se potkali se na silnici se zvěří. Toto nebereme jako argument pro nesjednání havarijního pojištění. O dopravní nehodě ani nemluvě. Nikdy nevíte, co se vám může na silnicích přihodit, navíc v současné době, kdy jezdí čím dál více aut a dopravních prostředků.

Co je to kasko pojištění?

Už jste se setkali s pojmem kasko nebo kasko pojištění? Jde o jiné označení pro havarijní pojištění

Řešíte aktuálně pojištění auta? Kontaktujte nás a my vám vybereme to správné pojištění pro váš vůz.

Pojišťujte s námi! Finance Morava

autopojištění