Podnikatelské úvěry.

Podnikatelské úvěry jsou klíčovým faktorem podnikatelského světa. Podnikatelé se bez bank a využití některých druhů financování jednoduše neobejdou a to nejen v situacích, kdy potřebují svůj podnik rozšiřovat, ale především, kdy řeší běžné provozní financování, finanční rezervu, nebo realizují nákup nového stroje či technologie. 

Podnikatelské úvěry a jejich druhy:

půjčka pro začínající podnikatele na nákup vybavení, nemovitostí, automobilů či zboží

úvěr na provoz firmy, skladovací zásoby, pohledávky 

investiční úvěry na pořízení sídla nebo inovací 

firemní povolený debet sloužící jako krátkodobá rezerva

– různorodé revolvingové úvěry dle potřeb klientů

kreditní karty

speciální úvěrové produkty pro vybrané profese – lékaři, právníci, obce a města, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Podnikatelské úvěry ve srovnání s úvěry pro občany.

Podle rozdělení podnikatelských úvěrů je zřejmé, že každá jednotlivá banka nabízí několik možností financování a orientovat se v nich není pro běžného podnikatele jednoduché. Podnikatelské financování se oproti občanskému financování liší tím, že je spojeno s celou řadou poplatků a vyšších úrokových sazeb. Poplatky se u občanských úvěrů vyskytují jen zřídka, nicméně stále existují. U podnikatelských úvěrů jsou poplatky obecně vybírány vždy. 

Poplatky spojené s podnikatelskými úvěry:

Může se jednat o poplatek za sjednání úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu, poplatek za vedení podnikatelského účtu, poplatek za zpracování ocenění nemovitosti, dále poplatek za předčasné splacení úvěru. Při srovnání úvěrových produktů bank zjistíte, zda se jedná o nižší či vyšší poplatek a taky jestli jej konkrétní banka vybírá, nebo je nahrazen poplatkem jiným apod. 

Problematika podnikatelských úvěrů není jednoduchá, pokud si nevíte rady zavolejte nám 🙂

Finance Morava

podnikatelský úvěr