Spotřebitelský úvěr stále od 4,99%?

Úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů jsou i přes opakované zvyšování základní úrokové sazby centrální bankou velice atraktivní. Aktuálně jsou úrokové sazby spotřebitelských úvěrů totožné ne-li nižší, než sazby na úvěrech hypotečních, což je podle našeho názoru velice paradoxní. 

Co znamená levný spotřebitelské úvěr?

Zamyslíme-li se nad vztahem základních úrokových sazeb ČNB, nad výší inflace, která za měsíc 6/2022 činí 17,2% v porovnání s průměrnou výší poskytovaných úrokových sazeb na spotřebitelských úvěrech, která je od 6,5%. Dojdeme k závěru, že banky půjčují spotřebitelské úvěry skutečně levně.

Každá banka poskytuje spotřebitelský úvěr za jinou úrokovou sazbu!

Každá banka přistupuje k cenotvorbě podle svého obchodního modelu. Zpravidla uvádí úrokové sazby od určité výše, kdy některé banky mají stanovenou maximální výši úrokových sazeb. Tyto sazby nemusí být pro klienta zajímavé. Pokud banka neuvádí maximální úrokovou sazbu, přesněji řečeno garantovanou nejvyšší úrokovou sazbu, tak to znamená, že o finální úrokové sazbě rozhoduje scóring, což je systémové schválení. Scóring vyhodnocuje několik skutečností, na základě kterých každého klienta zařadí do jiné kategorie. Kategorie se řadí od nejméně rizikových klientů až po ty skutečně rizikové. 

Méně rizika u spotřebitelského úvěru znamená nižší úrokovou sazbu!

Čím méně rizikový klient pro banku je, tím nižší úrokovou sazbu získá. A zároveň naopak. Na škále rizikovosti se vyhodnocuje zkušenost klienta se splátkovými produkty, a to dle jeho bankovních a nebankovních registrů, zároveň se čerpá informace z registru SOLUS do kterého se uvádějí např. informace od mobilních operátorů.

Vedle splátkové historie klienta posuzuje banka např. klientův věk, vzdělání, bydlení, trvalost a stabilitu jeho příjmů, výši příjmů, výši výdajů apod. Tudíž do celkového posouzení klienta zapadá velké množství informací, které mají vliv na výslednou úrokovou sazbu.

Jaká je nejvyšší úroková sazba na spotřebitelském úvěru?

Ptáte-li se jaká je maximální výše úrokové sazby u neúčelových úvěrů, tak odpovíme, že je tato výše stanovena vždy v aktuálním sdělení o úrokových sazbách tou kterou konkrétní bankou. Může to být úroková sazba i 19,9%. Vedle úrokové sazby nesmíme zapomínat na nejrůznější poplatky, které mohou s úvěrem souviset.

Na výběru správného spotřebitelského úvěru opravdu záleží, jelikož rozdíl v úspoře může být opravdu zásadní.

Ušetřete čas obcházením bankovních domů a raději nám rovnou zavolejte.

Finance Morava

spotřebitelský úvěr

8 komentářů

Komentáře jsou uzavřené.