Jak funguje investování do dluhopisů?

Dluhopis je dluhový cenný papír. Dluhový ceny papír chápejme tak, že jako investor investujete/poskytujete své finančních prostředky k rukám emitenta dluhopisu, tudíž vystupuje v roli věřitele a emitent dluhopisu vystupuje v roli dlužníka. Emitent je společnost nebo jiný subjekt, který je oprávněný dluhopisy a jiné ceniny vydávat. Princip investování do dluhopisů funguje tak, že jako investor poskytnete finanční prostředky k rukám emitenta, a ten vám vydá kupón pokud jej vystavuje. Na konci sjednané doby vám emitent vrací vypůjčenou jistinu včetně úrokového zhodnocení. 

Jaké jsou možnosti investování do dluhopisů?

státní dluhopisy u kterých je emitentem stát (jejich předností je nižší míra rizika než je tomu u korporátních dluhopisů, ale zároveň nižší očekávané zhodnocení)

korporátní dluhopisy u kterých je emitentem společnost (zde je možné dosáhnout potencionálně vyššího zhodnocení, ale zároveň je zde obecně vyšší riziko)

komunální dluhopisy, jejíž emitentem je územně správní celek (např. obec)

bankovní dluhopisy, emitentem jsou banky (jedná se o obdobu korporátních dluhopisů)

hypoteční zástavní listy, opět jsou emitentem banky (tyto dluhopisy nejsou v posledních letech příliš ve veřejné nabídce)

Další členění investičních dluhopisů:

– dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou (předem známá informace o zhodnocení vkladu)

– dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou (zhodnocení se pohybuje podle úrokových sazeb, pokud sazby klesají, roste cena dluhopisů a opačně) 

zerobond je dluhopis bez kupónu (hodnota zhodnocení tkví v rozdílu mezi cenou dluhopisu na začátku a na jeho konci)

sloučený dluhopis  (dluhopis se obchoduje odděleně od samotného dluhopisu)

Délka splatnosti dluhopisů u investování?

nejkratší splatnost dluhopisu je do jednoho roku

– následuje splatnost střednědobá, tedy do 10 let

– v neposlední řade existují dluhopisy dlouhodobé se splatností nad 10 let

– poslední z řady dluhopisů jsou dluhopisy bez splatnosti

Jaká rizika existují při investování do dluhopisů?

úrokové riziko = reaguje na změnu úrokových sazeb (úrokové sazby mohou klesat nebo naopak stoupat) pokud úrokové sazby rostou, tak cena dluhopisu klesá a naopak

kreditní riziko = emitent dluhopisu nedokáže dostát svým závazkům, tudíž investor přichází nejen o zhodnocení, ale rovněž o své investované prostředky. Existuje zde přímá úměra mezi rizikem a výnosem, a to stejně jako u všech ostatních investic

riziko likvidity = v případě menších emitentů může být prodej dluhopisů hůře dostupný 

Nad čím přemýšlet před investicí do dluhopisů?

Než se rozhodnete investovat/vložit své finanční prostředky k rukám emitenta dluhopisu, poraďte se s odborníkem. V poslední době jsou populární dluhopisy malých a neznámých firem, které mnohdy zkrachují a klienti o své peníze přijdou… Jak již bylo řečeno, míra zhodnocení má přímou souvislost s mírou rizika, takže pokud vám někdo slibuje 20% roční zhodnocení dluhopisu, určitě byste měli být na pozoru!

Investování do dluhopisů aktuálně:

U dluhopisů aktuálně dochází k situaci, že dluhopisy s kratší splatností mají vyšší úrokový výnos, než je tomu u dluhopisů se splatností delší. Ekonomové však předpokládají obrat, tedy vyšší výnosnost u dlouhodobých dluhopisů. Důvodem je očekávaného snižování úrokových sazeb v době budoucí recese, kterou lze očekávat v následujících měsících či letech.

Pokud si nevíte při výběru dluhopisu, nebo dluhopisů rady, tak nám zavolejte 🙂

Finance Morava

dluhopisy

3 komentáře

Komentáře jsou uzavřené.