Kdo je finanční arbitr?

Naši klienti se doptávají, kdo je finanční arbitr, jelikož je tento institut skloňován v mediích. Podle dotazujících je to někdo, kdo bude schopen jednoduše vyřešit jejich spor či stížnost, který aktuálně vedou s finančními institucemi. 

Spotřebitel je ve sporech s podnikatelem podle českého práva slabší stranou. Slabší stranou ve smyslu, že má mnohem více práv oproti podnikateli. Tato skutečnost je pochopitelně správná, jelikož z historie jde především o spotřebitele, který byl ve sporech neúspěšný. 

Jak vznikl finanční arbitr?

Finanční arbitr vznikl v roce 2003, a to díky propojení práva České republiky s právem zemí Evropské unie. Hlavním důvodem vzniku, bylo poskytnutí bezplatného a rychlého procesu při vyřizování spotřebitelských sporů s finančními institucemi, jelikož soudní cesta je jednoznačně cestou delší.

Oblasti sporů spadající do kompetencí finančního arbitra.

– oblast platebních služeb a vydávání elektronických peněz (vklady na účty, výběry, převody apod.)

spotřebitelských úvěrů (nejrůznější poplatky, zesplatnění úvěru apod.) 

investic (neprovedené pokyny k nákupu, poplatky spojené s investováním apod.)

směnárenské činnosti (výše směnného kurzu, poplatky apod.)

životního pojištění, stavebního spoření, a penzijních produktů

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné, rychlé a efektivní.

Finanční arbitr pomůže ve sporech, které jsou řízený s finančními institucemi. Před samotným zahájením řízení doporučuje důkladně pročíst návrh na zahájení řízení. Dále si připravit veškerou dokumentaci prokazující vámi stěžovanou problematiku. V případě žádosti na doplnění se snažte reagovat neprodleně. Pokud si nejste jistí s poskytnutým výkladem finančním arbitrem nemějte obavy se doptat.

Finance Morava

finanční arbitr