Pojištění 

Pojištění je pro mnohé klienty nepotřebným produktem, jelikož v něm neshledávají hlubší smysl. Klienti často považují pojištění za určitou povinnost, jako je tomu například u povinného pojištění automobilů. 

Pojištění rozhodně není povinnost, je to především služba, kterou si platíme pro případ vzniku nenadále události. 

Pojištění umí velmi kvalitně sloužit, pokud se správně nastaví. Jde o ochranu našeho zdraví a života, naší rodiny, našeho majetku, případně způsobené škody námi na majetku či zdraví třetích osob. 

Automobily

Pojištění vozidla se rozděluje na povinné pojištění a pojištění havarijní. Povinné pojištění vozidla za nás hradí způsobené škody, které zaviníme jako účastníci silničního provozu. Rozsah pojištění se vztahuje ke škodě vzniklé na majetku, zdraví lidí, a to vždy do sjednané výše pojistných limitů. Vzniklá škoda na vašem vozidle není z povinného pojištění hrazena, pro tyto účely slouží havarijní pojištění.

Havarijní pojištění se člení do několika sekcí. Můžete si samostatně připojistit pouze čelní sklo, případně všechna skla nebo je možné připojistit případnou srážku se zvěří. 

Havarijní pojištění v plné variantě kryje všechny způsobené škody, ne pouze vybrané škody!

Životní pojištění

Životní pojištění a jeho formy patří do každé rodiny, je však důležité i pro samostatně žijící jedince, kteří potřebují být zabezpečení pro případ vzniku úrazu, nemoci, či vážného zdravotního poškození, jako je invalidita apod.

Nemožnost vydělávat po dobu léčby znamená závislost na vámi naspořené finanční rezervě společně se závislostí na nemocenských dávkách, o kterých víme, že nám nekryjí 100% našich měsíčních příjmů. Z těchto důvodů dává životní pojištění smysl. V případě nenadálé události zabezpečíte nejen sebe, ale i vaší rodinu. 

Pojištění nemovitosti

Každý kdo vlastní nemovitost, musí ji mít pojištěnou. Pokud nemovitost pojištěna není, jde o významnou nedbalost. Tedy nikoli za předpokladu, když vám rodinný dům zcela vyhoří nebo jej zasáhne záplava a vy jste připravení vše zaplatit ze svých naspořených peněz. Skutečnost je však taková, že velká většina domácností není připravena na případnou úhradu vzniklé škody z naspořených peněz. A právě z tohoto důvodu je pojištění nemovitosti zcela zásadní. 

Pojištění domácnosti 

Pojištění domácnosti je stejně důležité jako pojištění nemovitosti. U pojištění nemovitosti pojišťujeme stavební části, tedy zdi, střechu apod. U pojištění domácnosti pojišťujeme vybavení domácnosti. Představte si, že si váš byt chytnete do ruky a obrátíte vzhůru nohama. Vše co vypadne, patří do pojištění domácnosti, vše co v ruce zůstane, se vztahuje na pojištění nemovitosti.

Pojištění je ideální nástroj, jak předejít finančním nepříjemnostem, zbytečnému napětí rodinného rozpočtu z důvodu velkého a nenadálého výdaje v souvislostí se vzniklou újmou.

Pojišťujte s námi!

Finance Morava

pojištění