Rizikové životní pojištění hypotečnímu úvěru.

Rizikové životní pojištění k hypotečnímu úvěru se zaměřuje na částečné nebo celkové uhrazení dluhu vzniklého z hypotečního úvěru. Plní zejména rizika úmrtí, trvalé invalidity, pracovní neschopnosti a v neposlední řadě riziko ztráty zaměstnání. Některé banky podmiňují poskytnutí hypotečního úvěru právě sjednáním takového pojištění. Banky rády preferují pojištění pouze od své pojišťovny a neakceptují jiné již vámi zřízené rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění se vždy nastavuje individuálně.

Pro naše klienty vždy hledáme individuální řešení a vedle tohoto pojištění, které kryje v případě pojistné události pouze určitá rizika zvlášť dopojišťujeme rizika chybějící. Pojištění lze nastavit procentuálním poměrem a lze dělit mezi více žadatelů v úvěrové smlouvě. 

Pojďme se podívat na jednotlivá pojistná rizika rizikového životního pojištění k hypotečnímu úvěru.

Úmrtí – v případě kdy zemřeme, pojišťovna za vás zaplatí zůstatek úvěru a rodina jej nebude muset hradit z pozůstalosti.

Trvalá invalidita – jestliže se stanete trvale invalidní, rovněž za vás pojišťovna zaplatí celkový zůstatek úvěru a vy se již o splátky nebudete muset starat.

Pracovní neschopnost – v případě, kdy u vás nastane pracovní neschopnost ze zdravotních důvodu, bude za vás pojišťovna hradit splátky úvěru. 

Ztráta zaměstnání – jestliže přijdete o práci, bude za vás pojišťovna hradit splátky úvěru po jasně definovanou dobu. Ztráta zaměstnání muže nastat pouze výpovědí ze strany zaměstnavatele, určitě ne dohodou obou stran.

Rizikové životní pojištění nepodceňujte a nezatracujte, jen si vždy pojistěte ta rizika, která vám bude pojišťovna v budoucnu opravdu hradit 🙂

Finance Morava!

rizikové životní pojištění