Má smysl pojištění schopnosti splácet úvěr?

Obecně se v Česku příliš pojištění života, zdraví, úrazu a dalších podobných rizik neřeší. Jsme ochotni si pojistit automobil s ročním pojistným 20 tisíc, ale za pojištění našeho zdraví nejsme ochotni platit ani 6 tisíc ročně. Proč taky, však nás nic nemůže ohrozit, že? Jestliže uvažujete podobně, musíte si přiznat, že se pletete a je na čase to změnit!

Pojištění schopnosti splácet úvěr.

O životním, rizikovém, úrazovém pojištění se budeme bavit v samostatných kapitolách. Tady si rozebereme, v jakých případech se vyplatí sjednat pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr a naopak, kdy je tento produkt zbytečný.

Na bankovním trhu je pravidlo, že když si úvěr vyřizuje klient sám, tedy bez finančního poradce, vždy má jako bonus zřízeno pojištění schopnosti splácet úvěr. Nikdo se nezamýšlí nad tím, zda toto pojištění klient již má, případně zda skutečně takové další nové pojištění má nějaké opodstatnění. 

Banka nepřemýšlí nad vhodností produktu, od toho je finanční poradce!

Setkáváme se se situací, že tento produkt byl dokonce podmínkou schválení úvěru a to i za předpokladu, kdy klient měl své vlastní životní pojištění. Pojištění s velmi vysokými limity pojistného plnění, které by v případě nenadálé životní situace pokrylo všechny měsíční náklady domácnosti.

Pojďme si říct, k čemu pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr slouží. Lépe řečeno, na jaká pojistná rizika se takové pojištění vztahuje. Pojištění schopnosti splácet úvěr kryje zejména riziko pro případ úmrtí. Dále kryje vzniklou trvalou invaliditu, případně pracovní neschopnost. Jako poslední, ztrátu zaměstnání. Rizika je možné pojistit jako celek, případně pouze některá z nich.

Jednotlivá pojistná rizika u pojištění schopnosti splácet úvěr.

Úmrtí – V případě, kdy zemřeme, pojišťovna za vás zaplatí zůstatek úvěru. Rodina jej nebude muset zaplatit z pozůstalosti.

Trvalá invalidita – Jestliže se stanete trvale invalidní, rovněž za vás pojišťovna zaplatí celkový zůstatek úvěru. Vy se již o splátky nebudete muset starat.

Pracovní neschopnost – Po dobu pracovní neschopnosti, která bude trvat déle než 30 dní, bude za vás pojišťovna hradit měsíční splátky. Nejdéle však po dobu 12 měsíců, může se to však lišit.

Ztráta zaměstnání – Jestliže ztratíte zaměstnání, bude za vás pojišťovna hradit měsíční splátky, a to po dobu max. 12 měsíců. Nutné je zmínit, že ztráta zaměstnání není ukončení pracovního poměru dohodou.

Pojištění schopnosti splácet úvěr dává smysl v případě, kdy nemáte žádné životní/rizikové pojištění. Jestliže životní/rizikové pojištění máte, je nutné se zaměřit na jednotlivá pojistná rizika. Vždy aby bylo jasné, jaká konkrétní rizika z vašeho pojištění budou kryta. 

Pokud v pojištění tápete, obraťte se na nás! Finance Morava

pojištění schopnosti splácet

3 komentáře

Komentáře jsou uzavřené.