Volá vám neznámé telefonní číslo? Každý je hned na pozoru, pokud se nejedná o očekávaný balíček. Po přijetí hovoru se ozve finanční poradce, který by vám rád spravoval finance. Přesněji řečeno volá už s konkrétní nabídkou.

Nejčastěji s nabídkou kontroly vašich pojistných smluv, protože je máte podle něj určitě špatně, jelikož došlo v nedávné době k úpravě pojistných podmínek. Ba dokonce tvrdí, že vaše pojistné smlouvy má u sebe a že se musíte sejít.

Případně vám volá s nabídkou refinancování úvěru, protože určitě máte tu nejhorší úrokovou sazbu a právě on vám může zajistit její zlevnění

Výše popsané je často spojeno s určitým tlakem na schůzku, kde vám chce někdo poradit. Finanční poradenství opravdu dává smysl, ale záleží na tom, kdo je váš finanční poradce! Je to úplně stejné jako s autoservisy, někde vám auto opraví a je skutečně opraveno, jinde vám tvrdí, že je auto opraveno, i když opraveno reálně není.

Často se setkáváme s tím, že vám finanční poradci slibují slevy a výhody spojené s určitým obchodním tlakem. Odvedou polovičatou práci, která jim nese nejvyšší provize a o vás jako o klienta jim zásadně nejde. Prodat produkt a jít dál, jako s hrnci… V budoucnu jsou už často nedohledatelní, případně bez zájmu.

No dobře, ale jak zjistit, že náš finanční poradce je opravdový odborník, který nám dodá kvalitní služby? Základním kamenem je fakt, že má za sebou všechny potřebné certifikace, které ho opravňují zprostředkovat finanční produkty.

Jedná se zejména o certifikaci úvěrovou, pojišťovací, investiční a penzijní. Vedle certifikací jde zejména o jeho zkušenosti v oboru, délku ve financích, dosažené vzdělání, zaměření na danou oblast a v neposlední řadě využití produktů jim samotným včetně jeho náhledu na věc.

Důležitým faktorem je skutečnost, že váš finanční poradce při nabídce produktů nepoužívá agresivní a nátlakové techniky, kdy vás skoro nutí uzavřít nějaký produkt, který se vám moc nelíbí. Produkt prosazuje jako nejlepší, neuvádí srovnání a je velice nekompromisní. Tohle je rozhodně špatně!

Finanční poradce vám musí vždy představit několik variant a vy máte právo svobodné volby. Stejně tak musí obhájit, proč uzavíráte zrovna ten či onen produkt.

Máme tady hlavní body, které je dobré ohlídat, pokud si však nejste postupem finančního poradce jistí, zavolejte nám na konzultaci.

Finance Morava

finanční poradenství