Splatnost úvěru se vždy odvíjí od vámi požadované výše měsíční splátky. Měsíční splátkové zatížení může hrát v rodinném rozpočtu významnou roli, proto na správně nastavenou splatnost klademe důraz. Podle doporučení České národní banky je optimální poměr celkových měsíčních splátek úvěrů k čistým měsíčním příjmům, poměr nepřesahující výši 45%, což znamená, že vám 65% měsíčního příjmu zbyde na život. 

Praktický příklad

Možná si říkáte, že to nezní nějak hrozně, proto raději uvedeme příklad. Pokud měsíčně vyděláte 25.000 Kč čistého, můžete měsíčně splácet splátky úvěrů až ve výši 11.250 Kč. Na všechny ostatní životní potřeby vám zůstane 13.750 Kč. Naše otázka zní, je 13.750 Kč dostatečná částka pro váš život? Každý si prosím odpovězte sami…

Správný produkt a optimální splatnost

Volba správného úvěrového produktu a nastavení optimální splatnosti vždy závisí na účelu financování. Je nutné si uvědomit, že čím delší splatnost na úvěrových produktech máme, tím více na úrocích přeplatíme. Někteří klienti jsou neoblomní a slibují, že i když bude dnes splatnost úvěru delší, tak v budoucnu provedou předčasnou splátku, díky níž úvěr doplatí dříve. Upozorňujeme, že 95% klientů nikdy předčasnou splátku úvěru nezrealizují.

Optimální nastavení splatnosti je základním kamenem organizace měsíčního rodinného rozpočtu. Vždy si při sjednávání úvěru uvědomte, jaký život na vás čeká po zaplacení všech měsíčních splátek. Řešení se vždy nenachází v druhé práci, ale v cíleném řízení vašich financí, kde se část měsíčních výdělků odkládá stranou na budoucí spotřebu.

Finance Morava!

splatnost úvěru