Investování

Investování je v posledních letech populární, snadné a velice dostupné. Mnoho ekonomů je toho názoru, že je to jediná cesta, která vám vaše peníze skutečně zhodnotí. Investovat je možné od nižších částek, takže je vhodné téměř pro každého. U investování je nutné správně nastavit očekávání zhodnocení, což znamená, jakou částku a na jakou dobu si chcete peníze uložit a jaké zhodnocení očekáváte

Co je investování?

Investujete tím, když kupujete nějakou věc. Věc u které se předpokládá cenový růst této věci v čase. Někdo se zaměřuje na koupi limitovaných edicí tenisek, které nenosí, nýbrž je uloží a vyčkává v čase na jejich případný cenový růst. Rizikem takové investice je její délka, protože časová délka zhodnocení takové věci je v řádech několika let. Druhým rizikem je likvidita, laicky řečeno, jak rychle tuto věc proměním zpět na peníze.

Druhý příklad uvedeme nákup investičního zlata. Koupíte zlatý slitek a čekáte, až jeho cena vzroste v čase, což lze vzhledem k historickému vývoji ceny zlata předpokládat. Koupit a držet fyzické zlato může znít hezky, nese však určitá omezení. Prvním z nich je stejně jako u tenisek čas, za který se zlato zhodnotí, počítejme s několika lety (nad pět let minimálně), proměna fyzického slitku v peníze taky není na druhý den, takže je likvidita celkem pomalá. V neposlední řadě je na místě zamyslet se nad skladováním zlatých slitků.

Každý investor je jiný.

Podobných investic je nespočet, záleží vždy na investorovi, v čem vnímá investiční potenciál.  Jednoduše koupíte fyzickou věc, budete ji držet a čekat, až její cena vzroste, následně ji prodáte a realizujete zisk.

Popsal jsem vám teoreticky funkci investic včetně souvisejících rizik u fyzických věcí. Pojďme se podívat na investování, kdy nakupujete cenné papíry, jejichž hodnota roste v čase. Pro příklad se můžete podívat na historii vývoje takových cenných papírů. Historie neznamená budoucnost, a tedy není možné počítat se stejným zhodnocováním, jde především o vytvoření představy k samotné funkci

Investování do cenných papírů

Nebudeme zde jednotlivě rozebírat cenné papíry (akcie, dluhopisy) a jejich funkci. Pokusím se vám laicky vysvětlit, jak investování s cennými papíry funguje. Prostřednictvím investiční společnosti nepřímo nakupujete podíly jednotlivých firem. Podíly se rovnají částce vašeho peněžního vkladu. Kupovat můžete podíly známých společností, jako je Apple, Microsoft apod. 

Vzhledem k tomu, že majetek a hodnota těchto firem neustále roste, tak i váš koupený podíl bude v čase růst. Nicméně hodnota koupeného podílu může i klesat. Ten čas je opravdu důležitý faktor. Výhodou těchto nákupů je jejich vysoká likvidita, tedy přeměna koupených podílů na peníze. Průběžnou hodnotu vámi investovaných peněz můžete sledovat online každý den, takže absolutní přehled o stavu investice je dalším významným benefitem.

Investování je jednoduché!

Nakupování cenných papírů je nejjednodušší forma investování a možná i varianta nejvíce bezpečná. Při investování je opatrnost na místě, takže rozhodně nedoporučujeme se do něčeho pouštět bez předchozí komunikace.

Nemusíte investicím rozumět, stačí, když nám zavoláte!

investování